Echoing Drum / Vang Vọng Trống Chầu > Services > Echoing Trip > Echoing Trip | Dạo Bước Già Lam

Echoing Trip | Dạo Bước Già Lam

☀️ Dạo Bước Già Lam là walking-trip-5-giờ, khám phá khám phá không gian chốn thiền môn. Chuyến đi là cuộc dạo bước tìm hiểu các tông phái Phật Giáo Nam Kỳ qua các ngôi Già-Lam tại khu vực Gia Định xưa, Gò Vấp nay.
☀️ Các ngôi Già-Lam sẽ viếng thăm trong chương trình: Tịnh Xá Trung Tâm, Từ Quang Tự, Tịnh Xá Ngọc Phương, Châu An Tự, Quảng Hương Già Lam.
☀️ Phí chương trình: 650 ngàn đồng / 1 người tham dự.

Dạo Bước Già Lam

Những điểm đặc sắc của chương trình

  1. Được tìm hiểu về đạo Phật với những kiến thức và thuật ngữ cơ bản nhất.
  2. Lược qua quá trình hình thành các tông phái Phật giáo ở Nam Bộ, hành trạng các tổ sư.
  3. Dạo bước 5 ngôi già-lam của các tông phái khác nhau, thuộc GHPGVN.
  4. Món ăn chay đặc sắc.

Không kén người tham dự

Mục tiêu của chương trình là để người tham gia có những hiếu biết căn bản về lịch sử đạo, các thuật ngữ cơ bản của các tông phái, các từ khóa quen thuộc của có dòng phái triết học Phật giáo và cuối cùng là khảo qua bối cảnh đặc biệt của đạo Phật ở miền Nam từ những năm đầu thế kỷ XX.

Do đó, chương trình rất phù hợp cho các bạn bắt đầu tìm hiểu đạo Phật hoặc còn chưa nắm vững các thuật ngữ cơ bản.

Phan Khắc Huy
Người Hướng Dẫn Trip

Hình ảnh chuyến đi

Một buổi trò chuyện nhỏ và dạo quanh 5 ngôi già-lam sẽ giúp bạn có hiểu biết căn bản về đạo Phật.

Chương trình hoàn toàn phù hợp với tất cả những ai xem đạo Phật là một đối tượng tri thức cần khám phá. Nếu bạn theo Tôn giáo khác, có thể học hỏi về lịch sừ và văn hóa Phật Giáo.

Trước khi diễn ra chương trình, Echoing Trip sẽ gửi tài liệu đọc trước đến email bạn đăng ký. Nếu có thời gian, có thể đọc qua tài liệu để việc trao đổi trong chương trình hiệu quả hơn.