Echoing Trip - Đi Để Học

Echoing Trip là chương trình Đi Bộ và Học Tập do Echoing Drum / Vang Vọng Trống Chầu thiết kế. Người tham gia vừa rèn sức khỏe vừa học hỏi tri thức văn hóa – lịch sử địa phương.

PASSAGE TO CHO LON

Passage to Cho Lon, là walking-trip-9-giờ, khám phá không gian khu vực Chợ Lớn (cũ) với những hoạt động văn hóa-tín ngưỡ...

Learn More
Cho Lon By Side

Cho Lon by Side, là walking-trip 8 giờ, khám phá một không gian bên lề thành phố Chợ Lớn xưa, qua nhiều thập kỷ đô thị h...

Learn More
Minh Hương Cự Tộc

Minh Hương Cự Tộc là chuyến walking-trip 3 cây số trong 5 giờ, tìm hiểu dấu tích của các đại gia tộc Minh Hương trong kh...

Learn More
Play With Old Maps

Echoing Trip | Play With Old Maps là một walking-trip dạo chơi 5 giờ khu vực trung tâm Sài Gòn qua những tấm bản đồ xưa ...

Learn More
Sài Gòn Linh-Ẩn

Sài Gòn Linh-Ẩn là một walking-trip ngắn, khám phá một cung đường đặc biệt ở quận 3, đường Cao Thắng.

Learn More
Bảo Tàng Du Ký

Theo Dấu Tiền Nhân là một walking-trip tại Bảo Tàng. Mời bạn cùng Echoing Drum và Người kể chuyện ở Bảo tàng cùng dạo bư...

Learn More
Dạo Bước Già Lam

Investment planning & strategy Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat. S...

Learn More
Lái Thiêu Du Ký

Lái Thiêu Du Ký là một chuyến walking-trip 7 giờ, giới thiệu vài nét sinh hoạt thường ngày cùng với các di tích tôn giáo...

Learn More